Parkering i Solvädersbyn

 Parkeringsplatser och parkeringskort

 

 1. Debitering för extra parkering sker i förskott månadsvis på hyresavin
 2. Uppsägningstid för parkeringsplatserna är 1 månad
 3. Borttappat kort måste anmälas för spärr omgående. Ett ersättningskort kostar 150 kr
 4. Besöksparkeringarna är till för gäster. Om behov finns för att hyra besökskort veckovis så kan man hyra det hos styrelsen.
 5. Parkeringsautomat finns på första infarten in till byn. I mitten av gatan. Vid Längdhoppargångens sophus.
 6. Lastbilar, husvagnar, släpkärror samt avställda fordon får inte ställas upp på parkeringsplatserna utan överenskommelse med styrelsen.
 7. Alla har var sin numrerad p-plats som tillhör lägenheten.
 8. Extra p-platser tilldelas i mån av plats.

 

Ordningsregler för fordon inom området Solvädersbyn

 

 1. Parkering av fordon på gårdarna eller tomten är förbjudet.
 2. Fordonstrafik på gårdarna är endast tillåten vid i och urlastning, så snart lastningen är färdig körs fordonet ut från gården. Högst 20 minuter.
 3. Fordonstrafik på gårdarna efter klockan 22:00 är förbjudet.
 4. Tvättning av bilar inom Solvädersbyn är förbjudet.
 5. Parkeringskortet måste sitta väl synligt i framrutan så att parkeringsbolaget kan se det.
 6. Parkeringskort som inte är synligt eller helt eller delvis är täckt av andra lappar kan medföra att ni blir bötfälld.
 7. Parkeringskortet tillhör lägenheten. Vid försäljning ska parkeringskortet överlåtas till köparen.

MAXHASTIGHET INOM OMRÅDET ÄR 30 KM